Označení podle norem

EN: CuSn4/CW450K
UNS: C 51100

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 3,5 - 4,5 %
P: 0,01 - 0,4 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 11,5 m/Ω·mm² = 20 % IACS2)
Tepelná vodivost: 84 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,2·10-6/K
Modul pružnosti: 118 GPa3)

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²

Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: velmi dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R290/H70 R390/H115 R480/H150
Pevnost v tahu RM 290-390 MPa4) 390-490 MPa 480-570 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 190 MPa ≥ 210 MPa ≥ 420 MPa
Prodloužení A50 ≥ 40 % ≥ 11 % ≥ 4 %
Tvrdost HV 70-100 115-155 150-180
Stav R540/H170 R610/H190
Pevnost v tahu RM 540-630 MPa ≥ 610 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 490 MPa ≥ 540 MPa
Prodloužení A50 ≥ 3 % -
Tvrdost HV 170-200 ≥ 190

4) 1 MPa = 1 N/mm²