Označení podle norem

EN: CuSn4/CW450K
UNS: C 51100

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 3,5 - 4,5 %
P: 0,01 - 0,4 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 11,5 m/Ω·mm² = 20 % IACS2)
Tepelná vodivost: 84 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,2·10-6/K
Modul pružnosti: 118 GPa3)

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²

Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: velmi dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R290/H70 R390/H115 R480/H150
Pevnost v tahu RM 290-390 MPa4) 390-490 MPa 480-570 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 190 MPa ≥ 210 MPa ≥ 420 MPa
Prodloužení A50 ≥ 40 % ≥ 11 % ≥ 4 %
Tvrdost HV 70-100 115-155 150-180
Stav R540/H170 R610/H190
Pevnost v tahu RM 540-630 MPa ≥ 610 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 490 MPa ≥ 540 MPa
Prodloužení A50 ≥ 3 % -
Tvrdost HV 170-200 ≥ 190

4) 1 MPa = 1 N/mm²

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.