Označení podle norem

EN: CuSn5/CW451K
UNS: C 51000

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 4,5 - 5,5 %
P: 0,01 - 0,4 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,85 g/cm³
Elektrická vodivost: 10 m/Ω·mm² = 16,5 % IACS2)
Tepelná vodivost: 82 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,2·10-6/K
Modul pružnosti: 118 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: velmi dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R310/H75 R400/H120 R490/H160
Pevnost v tahu RM 310-390 MPa4) 400-500 MPa 490-580 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 250 MPa ≥ 240 MPa ≥ 430 MPa
Prodloužení A50 ≥ 45 % ≥ 14 % ≥ 8 %
Tvrdost HV 75-105 120-160 160-190
Stav R550/H180 R630/H200 R690/H220
Pevnost v tahu RM 550-640 MPa 630-720 MPa ≥690 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 510 MPa ≥ 600 MPa ≥ 670 MPa
Prodloužení A50 ≥ 4 % ≥2 % -
Tvrdost HV 180-210 ≥ 200-230 ≥ 220

4) 1 MPa = 1 N/mm²