Označení podle norem

EN: CuSn5/CW451K
UNS: C 51000

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 4,5 - 5,5 %
P: 0,01 - 0,4 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,85 g/cm³
Elektrická vodivost: 10 m/Ω·mm² = 16,5 % IACS2)
Tepelná vodivost: 82 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,2·10-6/K
Modul pružnosti: 118 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: velmi dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R310/H75 R400/H120 R490/H160
Pevnost v tahu RM 310-390 MPa4) 400-500 MPa 490-580 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 250 MPa ≥ 240 MPa ≥ 430 MPa
Prodloužení A50 ≥ 45 % ≥ 14 % ≥ 8 %
Tvrdost HV 75-105 120-160 160-190
Stav R550/H180 R630/H200 R690/H220
Pevnost v tahu RM 550-640 MPa 630-720 MPa ≥690 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 510 MPa ≥ 600 MPa ≥ 670 MPa
Prodloužení A50 ≥ 4 % ≥2 % -
Tvrdost HV 180-210 ≥ 200-230 ≥ 220

4) 1 MPa = 1 N/mm²

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.