Označení podle norem

EN: CuSn6/CW452K
UNS: C 51900

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 5,5 - 7,0 %
P: 0,01 - 0,4 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,8 g/cm³
Elektrická vodivost: 9 m/Ω·mm² = 15 % IACS2)
Tepelná vodivost: 75 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,5·10-6/K
E-Modul: 115 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard Směrné hodnoty při pokojové teplotě
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: velmi dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R350/H80 R420/H125 R500/H160
Pevnost v tahu RM 350-420 MPa4) 420-520 MPa 500-590 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 300 MPa ≥ 260 MPa ≥ 450 MPa
Prodloužení A50 ≥ 45 % ≥ 17 % ≥ 8 %
Tvrdost HV 80-110 125-165 160-190
Stav R560/H180 R640/H200 R720/H220
Pevnost v tahu RM 560-650 MPa 640-730 MPa ≥720 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 500 MPa ≥ 600 MPa ≥ 690 MPa
Prodloužení A50 ≥ 5 % ≥3 % -
Tvrdost HV 180-210 ≥ 200-230 ≥ 220