Označení podle norem

EN: CuSn6/CW452K
UNS: C 51900

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 5,5 - 7,0 %
P: 0,01 - 0,4 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,8 g/cm³
Elektrická vodivost: 9 m/Ω·mm² = 15 % IACS2)
Tepelná vodivost: 75 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,5·10-6/K
E-Modul: 115 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard Směrné hodnoty při pokojové teplotě
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: velmi dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R350/H80 R420/H125 R500/H160
Pevnost v tahu RM 350-420 MPa4) 420-520 MPa 500-590 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 300 MPa ≥ 260 MPa ≥ 450 MPa
Prodloužení A50 ≥ 45 % ≥ 17 % ≥ 8 %
Tvrdost HV 80-110 125-165 160-190
Stav R560/H180 R640/H200 R720/H220
Pevnost v tahu RM 560-650 MPa 640-730 MPa ≥720 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 500 MPa ≥ 600 MPa ≥ 690 MPa
Prodloužení A50 ≥ 5 % ≥3 % -
Tvrdost HV 180-210 ≥ 200-230 ≥ 220

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.