Označení podle norem

EN: není normováno
UNS: není normováno

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 5,0 - 7,0 %
Zn: 5,0 - 7,0 %
P: 0,01 - 0,1 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,8 g/cm³
Elektrická vodivost: 9 m/Ω·mm² = 15 % IACS2)
Tepelná vodivost: 75 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,4·10-6/K
E-Modul: 114 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: zanedbatelná

Mechanické vlastnosti

Stav R610/H190 R760/H230
Pevnost v tahu RM 610-690 MPa4) ≥760 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 570 MPa ≥ 690 MPa
Prodloužení A50 ≥ 12 % -
Tvrdost HV 190-220 ≥230

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.