Označení podle norem

EN: CuSn8/CW453K
UNS: C 52100

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 7,5 - 8,5 %
P: 0,01 - 0,4 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,8 g/cm³
Elektrická vodivost: 7,5 m/Ω·mm² = 13 % IACS2)
Tepelná vodivost: 62 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,5·10-6/K
Modul pružnosti: 115 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: velmi dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R370/H90 R450/H135 R540/H170
Pevnost v tahu RM 370-450 MPa4) 450-550 MPa 540-630 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 300 MPa ≥ 280 MPa ≥ 460 MPa
Prodloužení A50 ≥ 50 % ≥ 20 % ≥ 13 %
Tvrdost HV 90-120 135-175 170-200
Stav R600/H190 R660/H210 R740/H230
Pevnost v tahu RM 600-690 MPa 660-750 MPa ≥740 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 530 MPa ≥ 620 MPa ≥ 700 MPa
Prodloužení A50 ≥3 % ≥2 %  
Tvrdost HV 190-220 ≥ 210-240 ≥ 230