Označení podle norem

EN: CuSn8/CW453K
UNS: C 52100

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 7,5 - 8,5 %
P: 0,01 - 0,4 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,8 g/cm³
Elektrická vodivost: 7,5 m/Ω·mm² = 13 % IACS2)
Tepelná vodivost: 62 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,5·10-6/K
Modul pružnosti: 115 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: velmi dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R370/H90 R450/H135 R540/H170
Pevnost v tahu RM 370-450 MPa4) 450-550 MPa 540-630 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 300 MPa ≥ 280 MPa ≥ 460 MPa
Prodloužení A50 ≥ 50 % ≥ 20 % ≥ 13 %
Tvrdost HV 90-120 135-175 170-200
Stav R600/H190 R660/H210 R740/H230
Pevnost v tahu RM 600-690 MPa 660-750 MPa ≥740 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 530 MPa ≥ 620 MPa ≥ 700 MPa
Prodloužení A50 ≥3 % ≥2 %  
Tvrdost HV 190-220 ≥ 210-240 ≥ 230

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.