Označení podle norem

EN: Cu-ETP/CW004A
UNS: C 11000

Chemické složení

Cu: 99,9 %
O: 0,005 - 0,04 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 57 - 58 m/Ω·mm² = 98,3 - 100 % IACS2)
Tepelná vodivost: 385 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17,7·10-6/K
E-Modul: 130 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: střední
Pájitelnost: střední
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R200/H40 R220/H40 R240/H65
Pevnost v tahu RM 200-250 MPa4) 220-260 MPa 240-300 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 100 MPa ≤ 140 MPa ≥ 180 MPa
Prodloužení A50 ≥ 33 % ≥ 33 % ≥ 8 %
Tvrdost HV 40-65 40-65 65-95
Stav R290/H90 R360/H110
Pevnost v tahu RM 290-360 MPa ≥ 360 MPa
SMez průtažnosti RP0,2 ≥ 250 MPa ≥ 320 MPa
Prodloužení A50 ≥ 4 % ≥ 2 %
Tvrdost HV 90-110 ≥ 110