Označení podle norem

EN: Cu-ETP/CW004A
UNS: C 11000

Chemické složení

Cu: 99,9 %
O: 0,005 - 0,04 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 57 - 58 m/Ω·mm² = 98,3 - 100 % IACS2)
Tepelná vodivost: 385 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17,7·10-6/K
E-Modul: 130 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: střední
Pájitelnost: střední
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R200/H40 R220/H40 R240/H65
Pevnost v tahu RM 200-250 MPa4) 220-260 MPa 240-300 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 100 MPa ≤ 140 MPa ≥ 180 MPa
Prodloužení A50 ≥ 33 % ≥ 33 % ≥ 8 %
Tvrdost HV 40-65 40-65 65-95
Stav R290/H90 R360/H110
Pevnost v tahu RM 290-360 MPa ≥ 360 MPa
SMez průtažnosti RP0,2 ≥ 250 MPa ≥ 320 MPa
Prodloužení A50 ≥ 4 % ≥ 2 %
Tvrdost HV 90-110 ≥ 110

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.