Označení podle norem

EN: CuNi18Zn20/CW409J
UNS: C 76400*

Chemické složení

Cu: 60 - 63 %
Ni: 17 - 19 %
Zn: zbytek

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,7 g/cm³
Elektrická vodivost: 3,3 m/Ω·mm² = 5,5 % IACS2)
Tepelná vodivost: 33 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17,7·10-6/K
Modul pružnosti: 140 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě

2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: střední
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R380/H110 R450/H140 R500/H160
Pevnost v tahu RM 380-450 MPa4) 450-520 MPa 500-590 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 250 MPa ≥ 250 MPa ≥ 410 MPa
Prodloužení A50 ≥ 27 % ≥ 9 % ≥ 3 %
Tvrdost HV 85-115 115-160 160-190
Stav R580/H180 R610/H200
Pevnost v tahu RM 580-670 MPa 640-730 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 510 MPa ≥ 600 MPa
Prodloužení A50 - -
Tvrdost HV 180-210 200-230