Označení podle norem

EN: CuNi18Zn20/CW409J
UNS: C 76400*

Chemické složení

Cu: 60 - 63 %
Ni: 17 - 19 %
Zn: zbytek

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,7 g/cm³
Elektrická vodivost: 3,3 m/Ω·mm² = 5,5 % IACS2)
Tepelná vodivost: 33 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17,7·10-6/K
Modul pružnosti: 140 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě

2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: střední
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R380/H110 R450/H140 R500/H160
Pevnost v tahu RM 380-450 MPa4) 450-520 MPa 500-590 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 250 MPa ≥ 250 MPa ≥ 410 MPa
Prodloužení A50 ≥ 27 % ≥ 9 % ≥ 3 %
Tvrdost HV 85-115 115-160 160-190
Stav R580/H180 R610/H200
Pevnost v tahu RM 580-670 MPa 640-730 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 510 MPa ≥ 600 MPa
Prodloužení A50 - -
Tvrdost HV 180-210 200-230

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.