Označení podle norem

EN: CuNi9Sn2/CW351H
UNS: C 72500

Chemické složení

Cu: zbytek
Ni: 8,5 - 10,5 %
Sn: 1,8 - 2,8 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 6,4 m/Ω·mm² = 11 % IACS2)
Tepelná vodivost: 50 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 16,5·10-6/K
E-Modul: 140 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: střední
Pájitelnost: střední
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R380/H110 R450/H140 R500/H160
Pevnost v tahu RM 380-470 MPa4) 450-530 MPa 500-580 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 200 MPa ≥ 370 MPa ≥ 450 MPa
Prodloužení A50 ≥ 8 % ≥ 4 % -
Tvrdost HV 110-150 140-170 160-190
Stav R560/H180 R610/H190
Pevnost v tahu RM 560-650 MPa ≥610 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 520 MPa ≥ 580 MPa
Prodloužení A50 - -
Tvrdost HV 180-210 ≥ 190