Označení norem

EN: není normováno
UNS: C 44250

Chemické složení

Cu: 73 - 76 %
Zn: zbytek
Sn: 0,5 - 1,5 %

Použití

Konektory

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,6 g/cm³
Elektrická vodivost: 14,5 m/Ω·mm² = 25 % IACS
Tepelná vodivost: 109 W/m·K
Koeficient tepelné roztažitelnosti: 17,7·10-6/K
E-modul: 110 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty v měkkém stavu, měřeno při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Pokyny pro zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze pod napětím: málo náchylný

Mechanické vlastnosti

Stav Pevnost v tahu Rm (MPa) Mez v kluzu Rp0,2 (MPa) Roztažení A5Q (%) Tvrdost HV Ohebnost1)  
          90° r/t 2) 180° r/t 2)
R430 430-500 280-480 min. 20 125-165 0,0 / 0,0 0,0 / 0,3
R470 470-540 370-500 min. 15 140-180 0,0 / 0,3 0,3 / 0,6
R530 530-610 440-580 min. 8 160-200 0,0 / 0,7 0,6 / 1,0
R600 600-680 500-650 min. 5 180-220 0,2 / 1,3 0,8 / 2,3
R670 670-770 550-740 - 195-235 1,0 / 4,0 1,7 / 5,0
R730 730-810 610-780 - 200-245 2,0 / - 3,8 / -
R780 780-870 680-840 - min. 200 4,0 / - 6,0 / -

1) Hodnoty r/t platí pro tloušťku pásu do 0,4 mm (bez vnziku trhlin). Údaje se vztahují na stav po válcování a na šířku hrany ohybu 5 mm.

2) r = vnitřní poloměr, t = tloušťka pásu

Níže uvedené hodnoty jsou předběžné. Změny vyhrazeny.

Údaje v tomto datovém listu jsou určeny výhradně pro všeobecnou informaci. Odpovídají stavu znalostí v době vydání a nemohou nahradit kontrolu našich zákazníků. Z těchto údajů nelze vyvozovat žádnou záruku.