Označení norem

EN: není normováno
UNS: C 44250

Chemické složení

Cu: 73 - 76 %
Zn: zbytek
Sn: 0,5 - 1,5 %

Použití

Konektory

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,6 g/cm³
Elektrická vodivost: 14,5 m/Ω·mm² = 25 % IACS
Tepelná vodivost: 109 W/m·K
Koeficient tepelné roztažitelnosti: 17,7·10-6/K
E-modul: 110 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty v měkkém stavu, měřeno při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Pokyny pro zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze pod napětím: málo náchylný

Mechanické vlastnosti

Stav Pevnost v tahu Rm (MPa) Mez v kluzu Rp0,2 (MPa) Roztažení A5Q (%) Tvrdost HV Ohebnost1)  
          90° r/t 2) 180° r/t 2)
R430 430-500 280-480 min. 20 125-165 0,0 / 0,0 0,0 / 0,3
R470 470-540 370-500 min. 15 140-180 0,0 / 0,3 0,3 / 0,6
R530 530-610 440-580 min. 8 160-200 0,0 / 0,7 0,6 / 1,0
R600 600-680 500-650 min. 5 180-220 0,2 / 1,3 0,8 / 2,3
R670 670-770 550-740 - 195-235 1,0 / 4,0 1,7 / 5,0
R730 730-810 610-780 - 200-245 2,0 / - 3,8 / -
R780 780-870 680-840 - min. 200 4,0 / - 6,0 / -

1) Hodnoty r/t platí pro tloušťku pásu do 0,4 mm (bez vnziku trhlin). Údaje se vztahují na stav po válcování a na šířku hrany ohybu 5 mm.

2) r = vnitřní poloměr, t = tloušťka pásu

Níže uvedené hodnoty jsou předběžné. Změny vyhrazeny.

Údaje v tomto datovém listu jsou určeny výhradně pro všeobecnou informaci. Odpovídají stavu znalostí v době vydání a nemohou nahradit kontrolu našich zákazníků. Z těchto údajů nelze vyvozovat žádnou záruku.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.