Označení podle norem

EN: není normováno
UNS: C 19210

Chemické složení

Cu: zbytek
Fe: 0,05 - 0,15 %
P: 0,025 - 0,040 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 52,2 m/Ω·mm² = 90 % IACS2)
Tepelná vodivost: 350 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17·10-6/K
E-Modul: 120 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R300/H80 R350/H100 R410/H120
Pevnost v tahu RM 300-370 MPa4) 350-420 MPa 410-480 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 300 MPa ≥ 300 MPa ≥ 350 MPa
Prodloužení A50 ≥ 10 % ≥ 4 % ≥ 2 %
Tvrdost HV 80-110 100-130 120-150
Stav R440/H125
Pevnost v tahu RM ≥ 440 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 400 MPa
Prodloužení A50 ≥ 1 %
Tvrdost HV ≥125