Označení podle norem

EN: není normováno
UNS: C 19210

Chemické složení

Cu: zbytek
Fe: 0,05 - 0,15 %
P: 0,025 - 0,040 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 52,2 m/Ω·mm² = 90 % IACS2)
Tepelná vodivost: 350 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17·10-6/K
E-Modul: 120 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R300/H80 R350/H100 R410/H120
Pevnost v tahu RM 300-370 MPa4) 350-420 MPa 410-480 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 300 MPa ≥ 300 MPa ≥ 350 MPa
Prodloužení A50 ≥ 10 % ≥ 4 % ≥ 2 %
Tvrdost HV 80-110 100-130 120-150
Stav R440/H125
Pevnost v tahu RM ≥ 440 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 400 MPa
Prodloužení A50 ≥ 1 %
Tvrdost HV ≥125

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.