Označení podle norem

EN: není normováno
UNS: C 19010

Chemické složení

Cu: zbytek
Ni: 0,8 - 1,8 %
Si: 0,15 - 0,35 %
P: 0,01 - 0,05 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 35 m/Ω·mm² = 60 % IACS2)
Tepelná vodivost: 260 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 16,8·10-6/K
E-Modul: 127 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R360/H100 R410/H130 R460/H140
Pevnost v tahu RM 360-430 MPa4) 410-480 MPa 460-530 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 250 MPa ≥ 360 MPa ≥ 430 MPa
Prodloužení A50 ≥ 12 % ≥ 10 % ≥ 8 %
Tvrdost HV 100-130 130-150 140-160
Stav R520/H150 R580/H175
Pevnost v tahu RM 520-570 MPa 580-650 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 490 MPa ≥ 540 MPa
Prodloužení A50 ≥ 5 % ≥ 6 %
Tvrdost HV 150-170 175-205