Označení podle norem

EN: není normováno
UNS: C 19010

Chemické složení

Cu: zbytek
Ni: 0,8 - 1,8 %
Si: 0,15 - 0,35 %
P: 0,01 - 0,05 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 35 m/Ω·mm² = 60 % IACS2)
Tepelná vodivost: 260 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 16,8·10-6/K
E-Modul: 127 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R360/H100 R410/H130 R460/H140
Pevnost v tahu RM 360-430 MPa4) 410-480 MPa 460-530 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 250 MPa ≥ 360 MPa ≥ 430 MPa
Prodloužení A50 ≥ 12 % ≥ 10 % ≥ 8 %
Tvrdost HV 100-130 130-150 140-160
Stav R520/H150 R580/H175
Pevnost v tahu RM 520-570 MPa 580-650 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 490 MPa ≥ 540 MPa
Prodloužení A50 ≥ 5 % ≥ 6 %
Tvrdost HV 150-170 175-205

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.