Označení podle norem

EN: není normováno
UNS: C 19020

Chemické složení

Cu: zbytek
Ni: 0,8 - 1,2 %
Sn: 0,4 - 0,7 %
P: ≤ 0,1 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 29 m/Ω·mm² = 50 % IACS2)
Tepelná vodivost: 197 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17·10-6/K
E-Modul: 130 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R400/H120 R450/H130 R490/H145
Pevnost v tahu RM 400-480 MPa4) 450-510 MPa 490-550 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 380 MPa ≥ 430 MPa ≥ 470 MPa
Prodloužení A50 ≥ 7 % ≥ 5 % ≥ 5 %
Tvrdost HV 120-150 130-155 145-170
Stav R530/H155
Pevnost v tahu RM ≥ 530 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 510 MPa
Prodloužení A50 ≥ 4 %
Tvrdost HV ≥155