Označení podle norem

EN: není normováno
UNS: C 19020

Chemické složení

Cu: zbytek
Ni: 0,8 - 1,2 %
Sn: 0,4 - 0,7 %
P: ≤ 0,1 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 29 m/Ω·mm² = 50 % IACS2)
Tepelná vodivost: 197 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17·10-6/K
E-Modul: 130 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R400/H120 R450/H130 R490/H145
Pevnost v tahu RM 400-480 MPa4) 450-510 MPa 490-550 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 380 MPa ≥ 430 MPa ≥ 470 MPa
Prodloužení A50 ≥ 7 % ≥ 5 % ≥ 5 %
Tvrdost HV 120-150 130-155 145-170
Stav R530/H155
Pevnost v tahu RM ≥ 530 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 510 MPa
Prodloužení A50 ≥ 4 %
Tvrdost HV ≥155

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.