Označení podle norem

EN: není normováno*
UNS: C C 19025

Chemické složení

Cu: zbytek
Ni: 0,8 - 1,2 %
Sn: 0,7 - 1,1 %
P: 0,03 - 0,07 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 23 m/Ω·mm² = 40 % IACS2)
Tepelná vodivost: 161 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17·10-6/K
E-Modul: 130 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R335/H120 R440/H135 R500/H155
Pevnost v tahu RM 335-470 MPa4) 440-520 MPa 500-570 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 315 MPa ≥ 420 MPa ≥ 480 MPa
Prodloužení A50 ≥ 15 % ≥ 9 % ≥ 5 %
Tvrdost HV 120-155 135-170 155-180
Stav R540/H160 R580/H175 R630/H190
Pevnost v tahu RM 540-610 MPa 580-650 MPa 630-730 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 520 MPa ≥ 560 MPa ≥ 610 MPa
Prodloužení A50 ≥ 4 % - -
Tvrdost HV 160-195 175-210 ≥ 190