Označení podle norem

EN: není normováno*
UNS: C C 19025

Chemické složení

Cu: zbytek
Ni: 0,8 - 1,2 %
Sn: 0,7 - 1,1 %
P: 0,03 - 0,07 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 23 m/Ω·mm² = 40 % IACS2)
Tepelná vodivost: 161 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17·10-6/K
E-Modul: 130 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R335/H120 R440/H135 R500/H155
Pevnost v tahu RM 335-470 MPa4) 440-520 MPa 500-570 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 315 MPa ≥ 420 MPa ≥ 480 MPa
Prodloužení A50 ≥ 15 % ≥ 9 % ≥ 5 %
Tvrdost HV 120-155 135-170 155-180
Stav R540/H160 R580/H175 R630/H190
Pevnost v tahu RM 540-610 MPa 580-650 MPa 630-730 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 520 MPa ≥ 560 MPa ≥ 610 MPa
Prodloužení A50 ≥ 4 % - -
Tvrdost HV 160-195 175-210 ≥ 190

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.