Označení podle norem

EN: CuSn0,15/CW117C
UNS: C 14415

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 0,1 - 0,15 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 46 m/Ω·mm² = 80 % IACS2)
Tepelná vodivost: 300 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,0·10-6/K
E-Modul: 130 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R250/H60 R300/H85
Pevnost v tahu RM 250-320 MPa 4) 300-370 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 < 200 MPa ≥ 250 MPa
Prodloužení A50 ≥ 9 % ≥ 4 %
Tvrdost HV 60-90 85-110
Stav R360/H105 R420/H120
Pevnost v tahu RM 360-430 MPa 420-490 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 300 MPa ≥ 350 MPa
Prodloužení A50 ≥ 3 % ≥ 2 %
Tvrdost HV 105-130 120-140