Označení podle norem

EN: CuSn0,15/CW117C
UNS: C 14415

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 0,1 - 0,15 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,9 g/cm³
Elektrická vodivost: 46 m/Ω·mm² = 80 % IACS2)
Tepelná vodivost: 300 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,0·10-6/K
E-Modul: 130 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R250/H60 R300/H85
Pevnost v tahu RM 250-320 MPa 4) 300-370 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 < 200 MPa ≥ 250 MPa
Prodloužení A50 ≥ 9 % ≥ 4 %
Tvrdost HV 60-90 85-110
Stav R360/H105 R420/H120
Pevnost v tahu RM 360-430 MPa 420-490 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 300 MPa ≥ 350 MPa
Prodloužení A50 ≥ 3 % ≥ 2 %
Tvrdost HV 105-130 120-140

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.