Označení podle norem

EN: CuFe2P/CW107C
UNS: C 19400

Chemické složení

Cu: zbytek
Fe: 2,1 - 2,6 %
Zn: 0,05 - 0,2 %
P: max. 0,015 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,8 g/cm³
Elektrická vodivost: 35 m/Ω·mm² = 60 % IACS2)
Tepelná vodivost: 260 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17,6·10-6/K
E-Modul: 123 GPa3)
1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²

 

 

Údaje o zpracování

Svařitelnost: střední
Pájitelnost: střední
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R300/H80 R340/H100 R370/H120
Pevnost v tahu RM 300-340 MPa4) 340-390 MPa 370-430 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 240 MPa ≥ 240 MPa ≥ 330 MPa
Prodloužení A50 ≥ 20 % ≥ 8 % ≥ 4 %
Tvrdost HV 80-100 100-120 120-140
Stav R420/H130 R470/H140
Pevnost v tahu RM 420-480 MPa ≥ 470 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 380 MPa ≥ 440 MPa
Prodloužení A50 - -
Tvrdost HV 130-150 ≥ 140