Označení podle norem

EN: CW111C
UNS: C 70260

Chemické složení

Cu: zbytek
Ni: 1,60 - 2,50 %
Si: 0,40 - 0,70 %
P: max. 0,01 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,82 g/cm³
Elektrická vodivost: 23-29 m/Ω·mm² = 40-50 % IACS2)3)
Tepelná vodivost: 156 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17·10-6/K
E-Modul: 130 GPa4)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3)
4) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R580/H120 R620/H170 R650/H200
Pevnost v tahu RM 580-660 MPa5) 620-700 MPa 650-730 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 520 MPa ≥ 550 MPa ≥ 570 MPa
Prodloužení A50 ≥ 12 % ≥ 10 % ≥ 7 %
Tvrdost HV 175-205 190-215 195-225
Stav R720/H220
Pevnost v tahu RM ≥ 720 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 650 MPa
Prodloužení A50 ≥ 3 %
Tvrdost HV≥ 215  

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.