KEMPER se specializuje na výrobu přesných pásů válcovaných zastudena z mědi a jejích slitin

Na bázi základního materiálu mědi nabízíme všechny podstatné licí a obráběcí postupy pro slitiny mědi. Nejmodernější výrobní technika a sledování procesů zaručují vysoký standard jakosti celého našeho spektra výrobků.

Lití

Lití

Žíhání

Žíhání

Válcování

Válcování

Zušlechtění

Zušlechtění

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.