KEMPER Technikum

KEMPER Technikum – školicí středisko v Olpe

23. října 2007 ve 12:30 to bylo konečně tady: Po pouhých 8 měsících stavebních prací předala architektka Dipl.-Ing. Astrid Feldmannová vedení firmy KEMPER symbolický klíč od školicího střediska KEMPER Technikum. Slavnostního otevření v Olpe ze zúčastnilo okolo 100 pozvaných hostů, účastníků seminářů a pracovníků.

Vážení zákazníci, do současné doby proběhlo v našem novém školícím středisku KEMPER-Technikum v Olpe již 350 seminářů a školení pro projektanty, architekty a instalatéry z Německa, Rakouska, Švýcarska, Anglie, Holandska a České republiky.
Hlavními tématy byly normy VDI 6023, DIN 1988-6 a DIN EN 1717, hygiena pitné vody DENDRIT plánovací software nebo cirkulační systémy.
Nově postavené školící středisko si získalo velký ohlas u návštěvníků a tak i Vás rádi na dalším školení přivítáme. Obraťte se na své obchodní zástupce.

Školení projektantů v Olpe : Top-projektanti ze výcarska na technickém školení v KEMPER-Technikum

Technické údaje

Investicí 2.000.000 € pořídila firma Gebr. Kemper GmbH + Co. KG centrum přenosu vědomostí a setkávání: Kemper Technikum.
Tím Kemper znovu stanovil jednoznačný trend pro Německo. V sídle firmy v Olpe vzniklo inovační středisko pro akce dalšího vzdělávání a pro intenzivní školení. Zde se budou napříště vedle specializovaných projektantů a zpracovatelů sanitární techniky a odborníků z velkoobchodu školit i pracovníci firmy Kemper.

Od zahájení stavby 21.2.2007 do jejího dokončení 19.10.2007 bylo položeno zhruba 10.000 m elektrických vedení, 7.500 m vedení výpočetní techniky, 4.000 m ovládacích vedení jakož i 4.000 m vedení techniky médií. Tím je zaručeno fungování střediska.
Celkové množství kabelů školicího střediska dosahuje délky 35 km – znamená to jedenkrát kolem jezera Biggesee.

                                    Školicí sál                            Cvičná místnost pro praktická školení

Budova se vyznačuje nejmodernějším vybavením a světlými, velkorysými prostorami na celkové ploše 751 m².
Nacházejí se zde mimo jiné dva školicí sály o celkové ploše 304 m² jakož i cvičná místnost pro praktická školení o ploše 64,5 m². Počet účastníků může dosáhnout až 130 osob.

Technikum je vytápěno podlahovým topením, které je napájeno odpadním teplem cirkulace chladicí vody slévárny, závodu 2.
Vytváří vytápěcí teplo 40–50 °C ekologickým způsobem, který šetří přírodní zdroje. Systém dosahuje topného výkonu 100 kW. Pro srovnání: normální rodinný dům potřebuje 25 kW.

Základní chlazení zajišťuje zhruba 6.600 m „topných trubek“ položených v podlaze.
Navíc byla zřízena plná klimatizace přívodem čerstvého vzduchu až 70 m³ na osobu a hodinu, podle ustanovení DIN 1946, která předepisují 30 m³ na osobu a hodinu.
Chlazení a větrání školicího střediska proto výrazně překonává požadavky DIN a vytváří příjemné klima místností pro účastníky školení a seminářů.

Také a především v technice a elektronickém zpracování dat byl kladen velký důraz na nejmodernější vybavení:
Sběrnicový systém EIB se stará o hladké fungování řízení osvětlení, ovládání vnitřních i venkovních žaluzií, jakož i o řízení projektorů a promítacích pláten ve školicích sálech. Umožňuje to individuální naprogramování nejrůznějších scénářů osvětlení v kombinaci s mediální technikou.