Profil podniku KEMPER

Tým profilu barevných kovů

Ze všech požadavků tří úseků našeho podniku se pro Vás skládá jedinečné spektrum vědomostí pro řešení výrobků z barevných kovů:

Jakost je u nás normou – tato věta je filozofií a zároveň závazkem.
Vyjadřuje bezpříkladně základní hodnoty, které firma Gebr. KEMPER Metallwerke prosazuje od svého založení v roce 1864 a které především z podniku udělaly to, čím dnes je: jeden z nejrespektovanějších specialistů na přesné a vysoce jakostní výrobky z barevných kovů a kovové polotovary.

A tak i dnes se tradiční hodnoty, na nichž podnik vyrostl, slučují s nejmodernější technologií a servisem orientovaným na zákazníka

Armatury

  • KEMPER vyvíjí, vyrábí a prodává sanitární armatury pro instalace pitné vody v nejvyšší jakosti.
  • Tyto výrobky, zhotovené z materiálů červený bronz a ušlechtilá ocel, požívají vynikající pověsti na evropském trhu sanitární techniky.

Oblasti činnosti Armatury

Lití

Zkušenosti získané z dlouhé tradice lití měděných slitin činí z KEMPER specialistu na zvlášť náročné odlitky.

Přední dodavatelé sanitární a vodní techniky využívají kompetence KEMPER k funkčnímu a vysoce jakostnímu doplnění své nabídky.

Oblasti činnosti Lití

Pásy

KEMPER je známý po celém světě v odvětvích automobilové a komunikační techniky a elektrotechniky pro přesnost svých válcovaných pásů z bronzu a jiných slitin mědi.

Z náročných technických požadavků těchto odvětví neustále vznikají ve firmě KEMPER nové speciální slitiny a zušlechťovací techniky optimalizované pro konkrétní použití.

Oblasti činnosti Pásy

Upozornění

Další novinky naleznete pod Oblasti činosti Novinky