Profil podniku

Rodinný podnik se zaměřením na inovace

Luftbild Gebr. Kemper GmbH + Co. KG

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG si na svůj výkladní štít napsala heslo pokrok v oblastech správy budov, odlévání a válcovaných produktů. 

KEMPER patří patří k průmyslovým podnikům jižního Vestfálska, jehož produkty se používají po celém světě: Z cca. 900 zaměstnanců jich pracuje asi 800 v sídle firmy a jediném výrobním závodu koncernu v Olpe. K tomu se počítá 100 zaměstnanců v dceřiných společnostech a zahraničních pobočkách. Jak říká Rupprecht Kemper, výkonný ředitel Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, je podnik optimálně připravený na budoucí výzvy: „ Vidíme stálou vysokou poptávku ve všech našich obchodních oblastech a počítáme s tím, že budeme pokračovat na cestě zdravého růstu. Proto silně investujeme do výzkumu a vývoje a rozšiřujeme naše výrobní kapacity. 

Už pět generací je podnik v rodinných rukou. Založil ho v roce 1864 Johann-Anton Kemper. Jeho prapravnuk Rupprecht Kemper spojuje minulost s budoucností. „Naši cestu ovlivňovalo stále nové objevování potřeb trhu a naše změna, abychom vyvinuly produkty pro naše zákazníky, které zvýší kvalitu jejich života. I naše produkty se v průběh let změnily. Zůstalo ale naše zaměření: Jsme průkopníci a víme, že jestli chceme dostát těmto nároků, pak se musíme neustále dále vyvíjet. 

Podle studie IHK o „skrytých šampiónech“ regionu patří KEMPER k vedoucím světovým výrobců armatur a systémů technického vybavení budov. Mezi lídry globálního trhu je podnik i v oblasti válcovaných pásů ze slitin mědi. 

Obchodní oblasti

KEMPER je známý především v oblasti správy budov. Příkladem toho je systém pro hygienu pitné vody KHS: To je odpověď na zákeřné zárodky jako jsou legionelly, které se rychle rozmnožují, když se voda v potrubí příliš dlouho nehýbá. Systém se etabloval u plánovačů a společností provozovatelů. Automaticky proplachují potrubí a je řízený senzoricky, takže se minimalizuje nutná spotřeba. To šetří zdroje pitné vody a zaměstnanců, je spolehlivější než ruční proplachování a lze ho prokázat hygienickým stanicím. 

Ve výrobních oblastech odlitků a válcovaných produktů vznikají v jižním Vestfálsku komponenty, které koncový spotřebitel většinou nevidí. Ekonomicky hrají ale tyto výrobní oblasti, v kterých se ukazuje odbornost tradičního podniku v materiálech a procesech, významnou úlohu. 

Jako specialista na lité díly s optimalizovanou hmotností a příznivým prouděním, inovace v oblasti materiálů a ekologické výrobní postupy zpracovává KEMPER každý rok 3300 tun bronzových slitin na odlitky pro zákazníka. Zadavateli jsou výrobci vodárenských zařízení a dílů, podle jejichž zadání se individuálně vyrábí komponenty z červeného bronzu. Programy pro CAD konstrukci v CD a pro simulaci odlévání zajišťují optimalizované odlévání a také vodotěsné produkty. 

Se svými válcovanými produkty patří KEMPER k lídrům ve výrobě měděných a legovaných pásů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Vysoká kvalita pásů, které na této úrovni dokáže na světě vyrobit jen několik málo firem, je rozhodující vlastností, pokud se jedná o minimalizaci elektronických komponent. Tím přispívají tyto produkty k omezení hmotnosti aut a neposledně tak k dosažení cílů na omezení CO2. Vysoce výkonné materiály od KEMPER se používají i ve spotřebním sektoru. Vyznačují se zvláštními vlastnostmi materiálu jako je vodivost, pevnost a tvárnost a hodí se pro náročně aplikace v elektrotechnice, elektronice, informační a počítačové technice. 

Téma budoucnosti, digitalizace, se odráží ve všech výrobních procesech a navíc také v aktivitách koncernu KEMPER. Tak vyvinula dceřiná společnost Dendrit Haustechnik-Software GmbH software pro výpočet potrubní sítě pro plánovače v sektoru správy budov. Do koncernu KEMPER patří také Profiltech Stufenbandprofile GmbH, které zušlechťuje tvarováním válcované pásy podle potřeb zákazníků. 

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj jsou u firmy KEMPER vysoce důležité. Spolupracuje se s vysokými školami jako např. VŠ v Münsteru s jejich uznávanými odborníky v oblasti energie, správy budov a životního prostředí. Ve vlastním školicím středisku a v externích zasedacích centrech pořádá KEMPER každý rok více než 130 seminářů pro široké odborné publikum, do kterého patří plánovači, instalatérské firmy a provozovatelé velkých nemovitostí jako jsou nemocnice nebo bytová družstva. Tímto způsobem vznikají v komunikaci s relevantními cílovými skupinami stále znovu inovativní nápady pro vlastní vývoj produktů. 

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.