AFSPÆRRINGSVENTILER

Maksimal kvalitet

KEMPERs armaturer og ventiler er udstyret med alle nødvendige godkendelser. Alle komponenter lever op til de strenge krav, som kun kan garanteres, åfremt kvalitetssikringen er optimal. Det er en selvfølge, at hvert enkelt armatur gennemgår en 100 %-kontrol hos KEMPER. Dette er også forudsætningen for at få tildelt DIN-/DVGW-, SVGW-, ÖVGW-, KIWA-, KTW- støj- og beskyttelsesgodkendelser

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.