Sikringsarmaturer til mediumkategori 4

Medium, som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af et eller flere giftige eller meget giftige stoffer eller et eller flere radioaktive, mutagene eller kræftfremkaldende stoffer.

Praktiske anvendelseseksempler:

 • Tilblander til kemikalier, f.eks. desinfektionsmiddel, gødning osv.
 • Påfyldningssystem til varmeanlæg, vand med inhibitorer
 • Ikke certificerede afhærdningsanlæg
 • Højtryksrenser

KEMPER løsninger til og med mediumkategori 4

PROTECT systemadskiller, Figur 361 01

PROTECT systemadskiller

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • Til sikring af store anlæg
 • Dødrumsfri
 • Resistent over for korrosion, af rustfrit stål iht.
  UBA-positivliste
PROTECT systemadskiller, Figur 360 0G

PROTECT systemadskiller

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • Vedligeholdelsesvenlig på grund af tre indbyggede
  kontrolventiler
 • Indbygget rustfri snavssamler på indgangssiden
 • Dødrumsfri
 • Resistent over for korrosion, af rødgods iht.
  UBA-positivliste

FK-4 systemadskiller m/overstrømningsventil

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • High-speed påfyldning: op til 75 % tidsbesparelse i forhold til gængse producenter
 • Indbygget spærrefunktion
 • Uadskillelig enhed bestående af systemadskiller og overstrømningsventil (sikrer mod farer!)
 • Dødrumsfri
 • Resistent over for korrosion, af rødgods iht. UBA-positivliste
Figur 367 01 015/020
Figur 367 01 025
Figur 367 01 050
Figur 368 02

Systemadskiller BA m/overstrømningsventil til boliger

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • Førsteklasses design til synlig montering
 • Kan også anvendes under trange pladsforhold på
  grund af vægpåskruning
 • Dødrumsfri
Figur 365 0G

FÜLL-MATIC 4 varmepåfyldningskombination

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • Konstant efterfyldningstryk takket være indbygget trykreduktionsventil
  med rustfri snavssamler
 • Integreret manometer
 • Isoleringsskål
 • Dødrumsfri
 • Resistent over for korrosion, af rødgods iht.
  UBA-positivliste