Sikringsarmaturer til mediumkategori 4

Medium, som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af et eller flere giftige eller meget giftige stoffer eller et eller flere radioaktive, mutagene eller kræftfremkaldende stoffer.

Praktiske anvendelseseksempler:

 • Tilblander til kemikalier, f.eks. desinfektionsmiddel, gødning osv.
 • Påfyldningssystem til varmeanlæg, vand med inhibitorer
 • Ikke certificerede afhærdningsanlæg
 • Højtryksrenser

KEMPER løsninger til og med mediumkategori 4

PROTECT systemadskiller, Figur 361 01

PROTECT systemadskiller

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • Til sikring af store anlæg
 • Dødrumsfri
 • Resistent over for korrosion, af rustfrit stål iht.
  UBA-positivliste
PROTECT systemadskiller, Figur 360 0G

PROTECT systemadskiller

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • Vedligeholdelsesvenlig på grund af tre indbyggede
  kontrolventiler
 • Indbygget rustfri snavssamler på indgangssiden
 • Dødrumsfri
 • Resistent over for korrosion, af rødgods iht.
  UBA-positivliste

FK-4 systemadskiller m/overstrømningsventil

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • High-speed påfyldning: op til 75 % tidsbesparelse i forhold til gængse producenter
 • Indbygget spærrefunktion
 • Uadskillelig enhed bestående af systemadskiller og overstrømningsventil (sikrer mod farer!)
 • Dødrumsfri
 • Resistent over for korrosion, af rødgods iht. UBA-positivliste
Figur 367 01 015/020
Figur 367 01 025
Figur 367 01 050
Figur 368 02

Systemadskiller BA m/overstrømningsventil til boliger

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • Førsteklasses design til synlig montering
 • Kan også anvendes under trange pladsforhold på
  grund af vægpåskruning
 • Dødrumsfri
Figur 365 0G

FÜLL-MATIC 4 varmepåfyldningskombination

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • Konstant efterfyldningstryk takket være indbygget trykreduktionsventil
  med rustfri snavssamler
 • Integreret manometer
 • Isoleringsskål
 • Dødrumsfri
 • Resistent over for korrosion, af rødgods iht.
  UBA-positivliste

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.