Sikringsarmaturer til mediumkategori 5

Medium, som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af mikrobiologiske elementer eller virus, der kan overføre sygdomme (forurening, livsfare).

Praktiske anvendelseseksempler:

 • Vand til drikkekopper
 • Underjordisk vanding
 • Brug på et mikrobiologisk laboratorium
 • Køletårne
 • Vandlegepladser
 • Rengøring i zoologiske haver

KEMPER løsninger til og med mediumkategori 5

FK-5 sikringsanlæg, Figur 369 00

FK-5 sikringsanlæg

PRODUKT HIGHLIGHTS

 • Høj ydeevne: Pumpemængde 7 m³/h
 • Programmerbare skyllecykler i drikkevandstilførslen hjælper
  til at opretholde drikkevandshygiejnen
 • Integreret tankrensningsprogram
 • Styring af driftstider med ugeprogram
 • Styring af en ekstern doserings- eller dykpumpe
 • Udlæsning af forbrugs- og driftsdata via USB-port
 • Udlæsning af fejlmelding til GLT

 EKSTRAUDSTYR:

 • Sæt til regnvandsbrug
 • Overløbsovervågning
 • Sæt til tankrensning
 • Kan monteres på væg eller stående

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.