Referencer bygningsteknik

KEMPER referenceliste

KEMPER armaturer og systemer finder anvendelse overalt i bygningers tekniske anlæg, hvor der stilles  højeste krav til kvalitet, sikkerhed og holdbarhed. De bidrager til at hjælpe alle i byggeriet med opfyldelsen af deres pligt til at beskytte brugerne af drikkevandsinstallationer.

Af brochuren, der kan downloades, fremgår der eksempler på anvendelse (sorteret efter anvendelsesart) for følgende KEMPER-produktgrupper:

KHS:

  • Bevarelse af drikkevandshygiejnen med KEMPER hygiejnesystemet KHS

KTS:

  • hygiejnisk korrekt varmtvandsopvarmning centralt eller decentralt med KEMPER ThermoSystem KTS

Reguleringsarmaturer:

  • termostatiske eller statiske reguleringsventiler til hydraulisk udligning af varmtvandscirkulationssystemer

Afspærrings-/sikringsarmaturer:

  • holdbare, teknisk færdigudviklede armaturer til en sikker drift af anlæg

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.