KEMPER MULTI-FIX-cirkulationsreguleringsventil

Figur 150 6G
Figur 156 06

Det manuelle, statiske supplement

I cirkulationskredse er det kun den første reguleringsventil, der må styres termostatisk. I anlæg med flere hydrauliske niveauer er der derfor også brug for statiske reguleringsventiler (sestrengskemaet på side 5)!

KEMPER MULTI-FIX-PLUS-cirkulationsreguleringsventiler muliggør manuel indstilling af fine volumenstrømme på basis af definerede indstillingsværdier for armaturet.

Oversigt over fordele

  • Åbne og lukkefunktion uden ændring af forudindstillingen for drossel
  • Komplet i korrosionsbestandigt rødgods
  • Fri for døde rum
  • DIN-/DVGW- og støjbeskyttelsesgodkendelse
  • KTW-godkendelse til medieberørte kunststofdele
  • Kan udstyres med temperaturføler, prøveudtagningsventil og tømmeventil

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.