Bygningsteknologi og støbeteknik

Indenfor forretningsområdet Bygningsteknik er det vores vision, gennem fremtidstilpassede systemer, at bidrage til den bedste vandkvalitet og beskytte den menneskelige sundhed over hele verden. Indenfor forretningsområdet Støbeteknik vil vi sammen med progressive produkt- og materialeudviklere levere effektive produktionsteknologier og løsninger, som kan imødegå fremtidens udfordringer. Det er det som „i sidste ende tæller“. Imagefilmen vil hjælpe forretningsområderne KEMPER Støbe og Bygningsteknik til at nå disse mål. Vær opmærksom på de specielle afsnit! 

Youtube Video: Image film cast- and building technology

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.