Produktion

Produktion af armaturer, støbegods og bånd

KEMPER lægger særlig værdi på permanente og systematiske investeringer i moderne teknikker. Vores kunder nyder godt af vores innovative løsninger inden for produktion og kvalitetssikring. Samtidig tager vi konsekvent hensyn til alle miljøtekniske forhold

De tre produktområder armaturer, støbegods og bånd produceres i to fabrikker i Olpe:

Produktion af armaturer og støbegods i Fabrik I

  • automatisk sandstøbning
  • mekanisk bearbejdning og montering af armaturer inden for bygge- og anlægssektoren
  • komplet produktion af armaturer i rødgods og rustfrit stål til installationsteknik

Fremstilling af valsede bånd af kobberlegeringer i Fabrik 2

  • Koldvalseværk til fremstilling af halvfabrikata af kobber og kobber-speciallegeringer
  • Overfladeteknik til forædling af bånd

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.