Contact persons international

Search for country

Agent


Ok-Hyun Youn
Hwakwang Trading Co., Ltd.
+82 2 542 69 11
+82 2 544 77 98
7thF, Cheongdam Venture Plaza, #41
Cheongdam-Dong
Gangnam-Gu
Seoul
Korea

Technical Marketing China & Taiwan


Rinky Chan
+852 6942 9909
+86 (138) 23209388
Flat 2, Block B, 6/F, Treasure Garden, No Chee Road, No. 1,
N.T., Hong Kong
CHINA