CuNi9Sn2

Normaanduiding

EN: CuNi9Sn2/CW351H
UNS: C 72500

Chemische samenstelling

Cu: Rest
Ni: 8,5 - 10,5 %
Sn: 1,8 - 2,8 %

Fysische eigenschappen1)

Soortelijk gewicht: 8,9 g/cm³
Soortelijk gewicht: 6,4 m/Ω·mm² = 11 % IACS2)
Thermische geleidendheid: 50 W/m·K
Warmte-uitzettingscoëfficiënt 16,5·10-6/K
E-module: 140 GPa3)

 

1) Richtwaarden bij kamertemperatuur
2) IACS =International Annealed Copper Standard
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Verwerkingsaanwijzingen

Lasbaarheid: middel
Soldeerbaarheid: middel
Spanningscorrosie: geen

Mechanische eigenschappen

Toestand R380/H110 R450/H140 R500/H160
Trekvastheid RM 380-470 MPa4) 450-530 MPa 500-580 MPa
Strekgrens RP0.2 ≥ 200 MPa ≥ 370 MPa ≥ 450 MPa
Uitzetting A50 ≥ 8 % ≥ 4 % -
Hardheid HV 110-150 140-170 160-190
Toestand R560/H180 R610/H190
Trekvastheid RM 560-650 MPa ≥610 MPa
Strekgrens RP0.2 ≥ 520 MPa ≥ 580 MPa
Uitzetting A50 - -
Hardheid HV 180-210 ≥ 190

4) 1 MPa = 1 N/mm²