KIWA-Keur voor KEMPER MULTI-FIX-PLUS statische inregelafsluiter

De KEMPER MULTI-FIX-PLUS, statische inregelafsluiter beschikt nu ook over het noodzakelijke KIWA Certificaat. Met dit certificaat is aantoonbaar dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving voor drinkwater en warmtapwater. De KEMPER MULTI-THERM inregelafsluiter beschikt al geruime tijd over dit keurmerk.

Nu kan Kemper zowel de thermische als de statische inregelafsluiters voor drinkwater en warmtapwater aanbieden met de bewezen zekerheid van een KIWA-test volgens de BRL-K602.

De KEMPER MULTI-FIX-PLUS is beschikbaar in de diameters DN15-DN50

Voor het juiste evenwicht tussen de juiste volumestroom en het behoud van de juiste temperatuur op elke plek in de installatie is het toepassen van inregelafsluiters onvermijdelijk.

Met de thermostatische inregelafsluiter KEMPER MULTI-THERM is de hydraulische balans eenvoudig te realiseren. Deze zorgt voor het thermisch gestuurd fijn-reguleren van de volumestroom op basis van de temperatuur en ondersteunt ook automatisch de thermische desinfectie bij temperaturen hoger dan 70 °C.

Voor het in stand houden van de hydraulische balans in installaties met meerdere hydraulische niveaus zijn daarnaast aanvullend statische inregelafsluiters nodig. De KEMPER MULTI-FIX-PLUS inregelafsluiter maakt een handmatige instelling van de kleinste volumestromen mogelijk.

Door de KEMPER inregelafsluiters te combineren met de meetsensoren voor temperatuur en volumestroom kunnen installaties snel en effectief worden ingeregeld.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.