KEMPER productnieuws

KEMPER KHS-HS2 hygiënespoeler

In de loop van het bestaan van een gebouw verandert het gebruik ervan of het gedrag van de gebruiker.
De werkelijke gebruiksfrequentie en –volumes in een deel van de drinkwaterinstallatie of in het gehele gebouw wijken dan vaak sterk van de oorspronkelijk berekende waardes af. Het doelmatige gebruik is in dat geval niet meer gegarandeerd. Stagnatie in de leidingen en een ontoereikende hygiëne in het koude drinkwater (PWC) en het warme water (PWH) kunnen dan het gevolg zijn... verder