Stagnatie voorkomen of thermisch ontkoppelen?

Legionella risico's opsporen en voorkomen: Met doorstromende muurplaten wordt stagnatie tot een minimum beperkt in koudwater- en warmtapwatercirculatie installaties waardoor de vereiste temperatuur tot aan het laatste tappunt gegarandeerd kan worden. De toepassing van wandmengkranen in combinatie met de montage van muurplaten op een muurbeugel veroorzaken een negatief effect op het temperatuurbehoud. Uitgaande van een temperatuur van 60 °C van de warmtapwatercirculatieleiding kan door warmte overdracht naar de koudwater aansluiting de temperatuur van het koude drinkwater oplopen tot boven de kritische temperatuur van 25 °C.
Wanneer de installatie conform de NEN 1006 wordt ontworpen kan hierdoor het temperatuurbehoud in de praktijk niet altijd gewaarborgd worden. Het risico van een legionella besmetting is dan ook groot. De wandmengkranen vormen zelf ook een risico op vermenigvuldiging van micro-organismen, aangezien deze zich bijzonder goed kunnen nestelen op het ruwe binnen oppervlak van de wandmengkranen.
De thermische ontkoppeling van de tappunten van het warmtapwater en het circulatiesysteem door het toepassen van een niet geïsoleerde uittapleiding van ≥ 1 meter zou dit probleem oplossen. Maar bij het langdurig achterwege blijven van tappingen ontstaat er een groot risico op stagnatie.
Kemper heeft de oplossing: De KEMPER THERMOTRENNER combineert thermische ontkoppeling met het voorkomen van stagnatie. Door gebruik te maken van een warmte-afvoerend deel met minimale waterinhoud tussen de circulatieleiding en de geïntegreerde muurplaat, wordt de temperatuur van de muurplaat en het water op hetzelfde niveau gehouden als de omgevingstemperatuur.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.