KEMPER KHS-besturingssysteem

KHS-Mini besturingssysteem – voor kleine en middelgrote projecten

Met het KEMPER KHS-Mini besturingssysteem kunnen doelgerichte spoelmaatregelen voor het naleven van de drinkwater hygiëne in kleine en middelgrote projecten (bijv. scholen, kleuterscholen, kleine installaties, industrie, winkelcentra, vakantiehuizen enz.) worden gerealiseerd. Door de intelligente MASTER/SLAVE techniek kunnen drie modi voor elke spoelgroep individueel worden geconfigureerd.

De drie modi

 • tijdgestuurd spoelen
 • temperatuurgestuurd spoelen
 • flowgestuurd spoelen

Toepassing MASTER/SLAVE techniek

Het doordachte modulaire principe met praktische accessoires maakt een oplossing voor iedere complexe situatie mogelijk.

De MASTER/SLAVE techniek

De basisuitvoering omvat als kleinste oplossing de MASTER- besturingsunit. Deze dient voor de uitvoering van spoelmaatregelen door aansturing van een afsluiter met servomotor en voor de signaalanalyse. Door de geïntegreerde CAN-BUS-techniek kunnen via een MASTER-besturing maximaal 31 (62) SLAVE-besturingen direct worden aangestuurd.

De SLAVE is via een CAN-BUS-kabel met de MASTER verbonden. Daarmee kunnen in projecten maximaal 32 (63) KHS-spoelgroepen via de MASTER/SLAVE-techniek worden geregeld. Door het direct plaatsen van de individuele MASTER- en SLAVE-besturingsunits bij de spoelgroepen kunnen korte afstanden voor
de bekabeling onderling worden gegarandeerd.

De voedingsspanning voor elke besturingsunit bedraagt 230 volt. De MASTER/SLAVE-spoelgroepen kunnen handmatig direct op de MASTER worden ingesteld. Voor het optionele instellen en uitlezen van de spoelprotocollen in Excel-formaat op de PC van de klant is slechts een USB-kabel (figuur 686 02 016) nodig om de PC op de MASTER-besturingsunit aan te sluiten. De alarmmelding kan via de KHS- overloopbewaking als een akoestisch of als visueel signaal plaatsvinden. Het doorsturen van de alarmmelding is met een potentiaalvrij alarmrelais mogelijk.

KHS-besturingssystemen in de productcatalogus

KHS-Mini besturingssysteem MASTER 2.0 – Nu met Webinterface

Afgeleid van de KHS Mini besturingsunit MASTER (figuur 686 02 005) gaat het bij de MASTER 2.0 om een web-gebaseerde verdere ontwikkeling, waarbij instel-  en uitleessoftware niet meer nodig is. Het systeem werkt daardoor volledig onafhankelijk van besturingssystemen. Hierbij komen ook enkele nieuwe functies die dit apparaat ook voor grotere projecten interessant maken.

Nieuwe functies:

 • A-B-groeperingen
 • datalogging
 • volledige toegang via netwerk
 • storingsmeldingen via e-mail
 • USB-poort voor stick (voor firmware-update en datatransfer)
 • bewaking temperatuurniveau PWH/PWH-C

Door de decentrale opbouw vallen lange kabeltrajecten weg. Slechts een CAN-BUS-kabel verbindt de MASTER 2.0 met de SLAVE-besturingsunits (maximaal 62 stuks). De maximale kabellengte van de CAN-BUS bedraagt van de MASTER 2.0 uit in elke richting 1000 meter (2000 meter in totaal). De volledige bediening via het netwerk van de klant maakt een plaats-onafhankelijke besturing via smartphone, tablet of laptop mogelijk - hiervoor moet alleen het netwerk dienovereenkomstig ingesteld zijn. Dit zorgt voor een uiterst flexibel systeem, dat ook op afstand kan worden gecontroleerd.

KHS-Logic besturingssysteem voor grote projecten

Het KEMPER KHS-Logic besturingssysteem is de intelligente oplossing voor de aansturing en bewaking van spoelmaatregelen voor het naleven van de drinkwaterhygiëne in grote projecten (bijv. hotels, ziekenhuizen, enz.). Naast het uitvoeren van spoelmaatregelen en het handhaven van de temperatuur < 25 °C in de PWC kunnen met het KHS-Logic besturingssysteem ook de temperaturen
in de PWH/PWH-C worden gecontroleerd. Hiervoor beschikt het KHS-Logic besturingssysteem over een alarmfunctie. De bedrijfstoestanden (PWC en PWH) worden automatisch geprotocolleerd.

Het KHS-Logic besturingssysteem is flexibel in gebruik en kan centraal worden bediend. Voor de bediening en voor het uitlezen van de protocollen is een PC van de klant noodzakelijk waarop een browser voor het oproepen van de webserver is geïnstalleerd. Deze bestaat uit een programmeerbare
besturingseenheid, waarin de spoelprogramma's zijn opgeslagen. Er kunnen motorbediende afsluiters, temperatuur- en flowsensoren, overloopbewakingen en KHS-hygiënespoelers op worden
aangesloten.

De gebruiker kan tussen drie bedrijfsmodi kiezen:

 • tijdgestuurd spoelen
 • temperatuurgestuurd spoelen
 • flowgestuurd spoelen
figuur 686 02 003