KEMPER KHS-Bodembox

Welke functie heeft de KHS-Bodembox? Permanente beweging!

Beweging houdt niet alleen mensen gezond, maar ook innovatieve leidingsystemen. De KHS-Bodembox, figuur 640 50, met de innovatieve KHS-Venturi-stromingsdeler (uitsluitend voor gebruik in koud drinkwater!) zorgt ervoor dat zelden gebruikte leidingen doorstromen bij regelmatige afname verderop in het systeem.

Dat betekent:

  • Geen chemische en bacteriële ophoping in de ringleiding van de KHS-Venturi-stromingsdeler. Resultaat: vers drinkwater bij de tappunten.
  • Aanstroming naar het tappunt vanaf beide zijden van de ringleiding. Resultaat: kleinere diameters, slankere systemen en toch optimaal comfort.

De voordelen

  • minimalisering van de gezondheidsrisico´s en voldoen aan eisen van de drinkwaterwet- en regelgeving en van de algemene regels van de techniek
  • aanmerkelijk verbeterde aanvoer naar de aangesloten tappunten
  • vermijding van corrosie door bacteriëngroei (MIC)
  • verkrijgbaar in DN 15 en DN 20

KHS-Bodembox in de vloer

Optimalisatie van de watertoevoer door de KHS-Bodembox

Bij bediening van een afnamepunt in de ringleiding van de  KHS-Bodembox vindt de aanvoer plaats via beide kanten van de ring. Zo zijn twee leidingen van DN 12 in een ring al voldoende om bijna de uitloopcapaciteit van een enkele leiding van DN 20 te bereiken. Daarmee is voldoende aanvoer voor bijv. de KEMPER FROSTI® gegarandeerd (uitloopcapaciteit ca. 40 l/min bij 1 bar stromingsdruk). Bovendien wordt in de wintermaanden stagnatie in de toevoerleiding van de  FROSTI® vermeden.

KHS-Bodembox in de Productcatalogus

 

 

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.