KHS-filosofie

„Water moet stromen!“

Focus op drinkwaterhygiëne, -besparing en milieu

Voor de handhaving van de drinkwaterhygiëne en voor de kwalitatieve verbetering van het drinkwater in de huisinstallatie heeft KEMPER het hygiënesysteem KHS ontwikkeld. Dit systeem garandeert dat er bij het afnamepunt steeds vers drinkwater kan worden afgenomen. Hoofddoel van het KEMPER hygiënesysteem KHS is het verhinderen van stagnatie en de daaruit resulterende vermindering
van de drinkwaterkwaliteit. Met het KEMPER hygiënesysteem KHS wordt het bij de engineering vastgelegde functioneren van de drinkwaterinstallatie gegarandeerd.

De oplossing met KHS

Een hygiënische installatie met KEMPER KHS-Venturi-stromingsdelers in combinatie met ringleidingen. Door stroming van het water in de stijgstrang wordt bij gebruik van de dynamische stromingsdeler de ringleiding veelvuldig doorstroomd, waardoor geen extra spui-inrichting in de ring nodig is.