KHS HS2® hygiënespoeler - het beproefde voorgangersmodel

In de loop van de jaren verandert vaak de aard van het gebruik van een gebouw of het gedrag van de gebruikers van een gebouw.  De werkelijke gebruiksfrequenties en –volumes van de drinkwaterinstallatie kunnen dan in delen van het gebouw of in het gehele gebouw sterk gaan afwijken van de frequenties en volumes, waarvoor de installatie oorspronkelijk ontworpen was.  Het doelmatig gebruik is dan niet meer gegarandeerd. Stagnatie en een ontoereikende hygiëne in het koud drinkwater (PWC) en het warme water (PWH) kunnen het gevolg zijn.

Dan helpt de KHS HS2® hygiënespoeler het doelmatige gebruik weer te herstellen door gecontroleerde spoelmaatregelen. Deze spoelmaatregelen kunnen tijd-, temperatuur- en volumegestuurd uitgevoerd worden. Zowel in het geval van een enkele aansluiting (PWC of PWH) als bij twee aansluitingen zijn variabele spoelcapaciteiten (4 l/min, 10 l/min, 15 l/min) te kiezen.

De KHS HS2® kan als losstaande spoelinstallatie ingezet worden en wordt dan met behulp van de HS2 App ingesteld en bediend. Spoelprotollen kunnen via e-mail doorgestuurd worden. Alternatief is een aansluiting op het GBS of het KHS Mini besturingssysteem MASTER 2.0 mogelijk. De KHS systeemoplossing biedt de mogelijkheid om spoelprotocollen rechtstreeks via MASTER 2.0 (WEB) op te slaan en uit te lezen.

Beschikbare componenten en toebehoren vindt u in de

productcatalogus

Download brochure KHS-HS2 hygiënespoeler (PDF)

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.