Afsluiters voor de spoelmaatregelen

KHS-VAV-afsluiter met servomotor figuur 686 00
KHS-VAV-afsluiter met servomotor met veerretour figuur 686 01

KHS-VAV-afsluiters

Met de KEMPER KHS-VAV-afsluiters kan een automatische spoelmaatregel in de drinkwaterinstallatie worden gerealiseerd. Door regelmatige spoelmaatregelen in de leidingen wordt de drinkwaterhygiëne gegarandeerd. Uittapleidingen van bestaande installaties kunnen zo snel en effectief van stilstaand water worden ontdaan.

Kan bij gebruik van KHS-Venturi-stromingsdelers een regelmatige waterafname verderop in het systeem niet worden gegarandeerd, dan kan de doorstroming van de drinkwaterinstallatie door KHS-VAV-afsluiters tot stand worden gebracht. Aan het eind van de leidingen moet de afsluiter met servomotor met veerretour worden ingezet.

Besturing van de KHS-VAV-afsluiters:

  • KHS-Timer
  • KHS-Mini besturingssysteem
  • KHS-Logic besturingssysteem
  • Gebouwbeheersysteem (GBS)

De KHS-VAV- afsluiters zijn naar keuze voor een 24 volt en een 230 volt spanningsvoorziening verkrijgbaar.

24 volt bijv. voor:

  • KHS-Logic besturingssysteem
  • Gebouwbeheersysteem (GBS)

230 volt bijv. voor:

  • KHS-Timer
  • KHS-Mini besturingssysteem

KHS-spoelafsluiters in de productcatalogus

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.